Разпечатки

Имате нужда от разпечатка – ние сме насреща бързо, ефективно и качествено!

✅Развитието на технологията и Интернет позволи появата на редица програми за презентации и визуално изграждане на текстови файлове.

Все повече институции и събития предпочитат да залагат на флашката.

✅Все още има обаче и ситуации, които изискват хартиен вариант на електронните документи за сигурност или архив.

В тези случаи наш консултант е готов да даде оптимални съвети за разработването на електронната версия и да избере адекватната машина и листове за изпълнение на зададените изисквания.

Съответно няма да забрави и за стилната корица и елегантната първа страница с необходимата информация.

✅ А към задължително разпечатване на хартия вие можете да изпаднете, докато разработвате презентация за конференция, научен труд или защита на научна степен, попълване на документи за субсидии към чужди фондове или български държавни институции, попълване на специализирани документи и изпращането им по пощата, запазването им като авторска защита.

✅Разпечатването на хартиен носител все още е практика за много хора.

Това е обикновена дейност, към която мнозинството подхожда по навик и подценява.

Грубата грешка лъсва с пълна сила при анализ на постигнатите средни или лоши резултати и липсата на заложените или очаквани нива на обратна връзка.

Всеки документ първо привлича или отблъсква с визуалните си решения, а едва след това оказват влияние вложените мисли, емоции и знания в текста.

✅Това е напълно естествена практика, основаваща се на опита и експериментите за влиянието на сетивата върху човек.

Именно поради това наши консултанти ще ви окажат неоценима помощ например при дизайн на презентация и подготовката на отделните слайдове, чиято последователност, съотношение текст/подкрепяща визия и шрифт оказват огромно значение върху публиката на несъзнателно равнище.

✅Едва след като вие и той сте убедени в постигнатите резултати, ще преминете към избор на хартия, папка и корица, за да може нашия консултант да реализира направената комбинация в необходимите носители.

Разпечатки

✅Официални документи като молби, научни текстове и реферати е важно да спазват задължителните за такива случаи изисквания.

Тяхното пропускане води до отхвърляне на текста още при вътрешна защита без да бъде четен.

Тези правила са заложени в Българския държавен стандарт за стандартна машинописна страница, като чисто технологично един текст трябва да съдържа 30 реда на страница с 60 удара на всеки при 1,5 междуредов интервал или с други думи общо 1800 знака с интервалите.

Ако използвате шрифт ‘Times New Roman то неговата големина трябва да е 14 пункта. Това са правила, които не са променяни вече десетилетия.

Въпреки това повечето преводачи и специалисти се придържат към тях. Ако се нуждаете от печат на малки книги или книги ние можем да съдействаме и затова.

✅ Дизайнът не самият документ е следствие от вашата фантазия и конкретна цел. Научните трудове и рецензии изискват по-строг стил и липса на „шарении“.

За сметка на това презентация за тийнейджъри няма да грабне вниманието без много снимки, пъстри и силни цветове, интересни шрифтове.

За всичко това и конкретната ви цел ще се погрижи наш специалист.

Също така той може да преработи електронния документ преди да принтира на листове, за да постигне оптимално въздействие на хартиения вариант.

Това гарантира вашето „лице“ за десетилетия напред, защото колкото и да е добра версията за компютъра, хартиената остава в архива.