Изработка на формуляри

Формулярите са необходими за всеки бизнес, а вие можете да поръчате вашите при нас!

Практичните и удобни формуляри ще внесат ред във вашите дейности, ще подпомогнат организацията на работния ден, ще направят работата ефективна, ползотворна и спорна.

Можем да ви предложим различни оферти за отпечатване и изработка на формуляри, бланки, документи и фактури на различни типове хартия.

За да взаимодействате с различи данни и да вършите работата си по най-добрия начин, вие имате нужда от добре подредена информация и коректна документация.

Независимо от това дали вашата фирма е търговска, транспортна или строителна, документите и формулярите, които са ви необходими, трябва да бъдат изработени така, че да улесняват максимално отчетността.

Чрез подходящите фактури, бланки и документи, въвеждането и намирането на данни става бързо и лесно.

По този начин се оптимизират процесите по следене на работата и се постига ясна картина на развитието на компанията.

Основната цел при изработка на формуляри е да се улесни работата с тях, да се оптимизира времето, което е необходимо за попълването на данни и откриването на необходимата информация.

Ние можем да ви помогнем да направите практични и максимално полезни формуляри и бланки за вашата фирма.

Формуляри

Всички печатни изделия, които трябва да притежавате, за да упражнявате вашата фирмена дейност, могат да бъдат отпечатани при нас.

Ние ви гарантираме отговорна работа и спазване на договорените срокове за изпълнение.

От нас можете да очаквате качествени фактури, бланки, формуляри и всички подобни печатни изделия. Ние ви предлагаме отлично свършена работа и гаранция за професионализъм и конфиденциалност.

Очакваме вашите проекти и задания за персонализирани формуляри, съобразно изискванията на вашата дейност.

Изцяло се съобразяваме с потребностите на клиента и се стараем да изработим документи, които да предоставят пълна информация.

Готови сме да направим корекции и редакции на вече готови формуляри, в случай, че са настъпили промени по тях и е необходимо добавянето на графи или премахването на такива.

При нас можете да поръчате не само всякакъв вид формуляри и фактури, но и стокови разписки, кочани за сметки, кочани за поръчки, товарителници, ордери, сметки, както на обикновена, така и на химизирана хартия.

Всички тези документи са необходими за офиси, магазини, складове, ресторанти, хотели, административни фирми, частни компании и производства.

Благодарение на тях, ежедневните дейности се отчитат по възможно най-лесния начин, осъществява се контрол на служителите и се реализира анализ на броя продажби, заявки, поръчки, приходи и разходи и пр.

Химизирани формуляри

Фактури, ордери, сметки на химизирана хартия са сред най-често използваните, тъй като са изключително практични и удобни.

Химизираните фактури, които се попълват само от едната страна, се използват в складове, магазини, хотели, ресторанти и др.

При попълване с химикалка от едната страна между различните слоеве се получава взаимодействие и написаното се отразява на два или три листа.

Така, освен оригинала, се получават и едно или две копия на разписката /фактурата/.

Постоянните данни при този тип документи могат да бъдат отпечатани при нас като за целта се използва офсетов или дигитален печат.

Освен формуляри, бланки, сметки и фактури, можете да поръчате различни анкетни карти, приемно-предавателни протоколи и работни карти, чрез които да извършвате контрол на изпълнението на работните задачи.

Поради факта, че всяка фирма и работно място има своите специфични изисквания и начини на работа, ние ще отпечатаме документите, които са ви нужни, по индивидуален проект, създаден специално за вас.

Чрез този вид формуляри ще бъде възможно лесното отбелязване на всяка важна информация и приключването на определена задача или проект. Чрез тях ръководителите ще следят нейното развитие.

Изработка на формуляри може да бъде поръчана при нас и от туристически фирми и сватбени агенции. Този пит формуляри могат да бъдат с допълнителни талони към тях, така че те да позволяват да бъдат откъснати, при необходимост.

Това се налага, когато част от формуляра трябва да бъде предаден на получател като хотел, шофьор, ресторант и т. н.

При изработване на формуляри за сватбени агенции, се обособяват два отделни талона, които могат да се предоставят на служителите, в случай, че е необходимо да се направят корекции.

Формуляри за сватбени агенции

При изработване на формуляри може да се използва както дигитален, така и офсетов печат. В някои случаи се прилага комбинация от двете печатни техники, тоест хибриден печат /при печат на талони за бинго или товарителници на куриерски фирми/. Нашите специалисти ще ви насочат към най-подходящия печат, който можете да използвате, в зависимост от тиража, вида на формулярите и вашия бюджет.

Освен формуляри, можем да ви предложим също и  печат на визитки, флаери, каталози, дипляни, брошури, брандиране на транспортни средства, витрини и разнообразие от рекламни материали.