Широкоформатният печат- ключов инструмент в маркетинговата ви кампания

Широкоформатният печат- ключов инструмент в маркетинговата ви кампания

Този вид печат е единствената ваша алтернатива за рекламни визии с дължина или височина от над 2, 4 и стигащи дори до 30-40 метра.

Поради липса на ограничение в тиража той ви предлага реализиране на единични бройки от една визия или оптимално съотношение единична бройка-цена-големина за до 100-1000 бройки спрямо размера.

Плюс на широкоформатния печат е и възможността за довършителни работи като ламиниране с прозрачно фолио на печата, зашиване на парчета винил/винилна мрежа, рязане по контур.

Така той намалява ограниченията до нивото на вашето въображение и стил.

Всяка фирма се сблъсква с необходимостта от маркетингов план.

Той канализира развитието й, поставяйки конкретни задачи за определено време.

Присъствието на широкоформатната реклама в него не е задължителна.

НО практиката показва колко усилия и време ви спестява той при провеждането на конкретна кампания за развитието на бранда.

Ежедневно огромна част от хората в населените места се сблъскват с продукти на широкоформатния печат – от билбордове по магистралите или градските улици, през закриването на ремонтиращи се сгради чрез изображения върху винилни мрежи до стикерите на продукти или табели в магазини и кафенета.

Интересна ваша рекламна кампания може да бъде монтирана върху частни или обществени превозни средства, големи сгради или витрини.

Това увеличава с пъти контакта на вашия бранд с различни таргет групи от обществото. А така се привличат нови клиенти от периферни за фирмата социални прослойки. Елиминират се и ограниченията на другите медийни канали за информиране на крайния клиент.

Основно изискване за широкоформатните реклами, особено по-големите, е липсата на много текст и акцентуването върху визуалното изображение.

Вниманието на шофьор върху един билборд се задържа буквално за секунда-две, което трябва да е достатъчно време за разпознаване на марката и нейното послание.

Честа грешка при създаването на визия за мегабордове е и поставянето на важна информация в крайщата й – не се отчита металната конструкция при монтирането. Затова 15 сантиметра навътре от крайщата на визията трябва да са „запазени“ единствено за фона.

 Широкоформатните принтери са основно дигитални и техниката за впръскване на печата е мастиленоструйна, като размерът тук има значение – започва от 45 см. и стига до 5 метра.

Но рентабилни и бързо възвръщащи инвестицията си са машини с печатаема дължина до 1,6 м, до 3,2 и до 5 метра.

Всяка от тях предлага различно ниво на качество на печата като големина на буквата, затова и ние разполагаме с различни машини. Така гарантираме качеството на вашите рекламни желания.

VynilBanner-Mockup-1-500x500px
1024x731_bilboard
CR4R_pop and roll