SF2Плакатът е един от най-старите и важни елементи в маркетинга. Той е свързващото звено между мегабордите и билбордите от една страна и флаерите и брошурите от друга. Рядко днес има уважаващ себе си филм, електронна игра, театрално представление, концерт, друго събитие или услуга без подобна реклама. Извоювал си е славата на изкуство – организират се огромни изложби и биеналета, хора го колекционират. Сполучливи примери се изучават десетилетия след приключване на конкретната рекламна кампания на даден бранд. Важно е да отделите нужното внимание на плаката, защото това е възможност. А бизнес се развива чрез правилното използване на наличните възможности, за което ние сме готови да ви помогнем.

Основната цел на плаката е да предизвика, изгради или поддържа интереса на различни групи от обществото към ваша стока, услуга, събитие или идея. Той комуникира директно с крайния потребител, като му доставя информация, до която той трудно би достигнал в ежедневието си. Това се постига с ясна и проста композиция, контраст и малко текст – или правилната спойка между тях ражда своеобразен „виц“, който влиза в сърцата на хората и изпълва умовете им. Ако имате съмнение постер или плакат да направите, значи нямате дилема – прието е за „плакати“ с размери над 50х70 см. и стигащи до 150х220 см. да се използва думата „постер“.

Предимствата на този вид реклама са доста. Плакатът няма конкуренция в съотношението цена/възможности. Създаването и разпространението на вашия плакат е далеч по-евтино от цената на рекламата ви в преса, радио, телевизия. То отнема малко време и малко хора участват, а в същото време до него обществото има достъп 24 часа 7 дни в седмицата. Печати се върху гланцирана хартия или ПВЦ фолио, като понякога се ламинира срещу слънце и дъжд. Лепи се върху друга повърхност. Има и възможности за индивидуалност като ултравиолетовото покритие, което позволява разчитане на информацията само под определена светлина и ъгъл. Новост на пазара все още е поставянето на QR код, който препраща към допълнителни думи или медия. Всичко е обвързано с таргет групата. Задължително обаче е визията на плаката да бъде съобразена с изискванията на други медийни канали – брошури, флаери, интернет. Така изграждате едно общо послание към потребителите, без да провокирате у тях колебание. Нашите специалисти могат да са ви от голяма полза в това.OPERA1

Силата на плаката зависи от избраното време и място за разпространение (екстериор и/или интериор). Виждали сте го на специални табла, на огради, спирки на градския транспорт, в магазини, по витрини, в заведения, в офиси или по стени на апартаменти. Важно е до него да минава огромен поток от хора ежедневно.

За част от тези места се заплаща допълнително или е необходимо разрешение за ползване, разбира се има и такива, които са забранени, но качеството на заложената от вас маркетингова стратегия може винаги да гарантирате чрез изискване на отчети и снимков материал от избраните от вас разпространителите.

Един плакат може да съдържа изображение и текст, като в повечето случай присъстват и двете. Чрез тях е синтезирана и представена важна информация за вашето конкретно събитие, промоция или послание. Това се постига чрез „играта“ между шрифта, цветовете и символите в плаката. Визията трябва да е модерна и ефективна, издържана в стила на фирмата и останалата рекламна кампания. Снимките трябва да са с висока резолюция. За предпочитане е текстът да е малко, да се различава от фона и да е видим на разстояние от над метър. Чрез конкретната големина на редовете и разстоянията се акцентират трите нива на важност – заглавието/посланието; отговорите на въпросите „какво“, „кога“ и „къде“; допълнителните думи. Препоръчително е в плаката да има възможност за обратна връзка: сайт, телефон, поща или страница в социална мрежа. Той провокира към активност и обратна връзка. Общият стил не трябва да създава усещане за претрупаност. Простотата е сила!

SF3

Слабите места на добрия плакат са малко, но съществуват. Основната е свързана с допуснати грешки и трудното им отстраняване след отпечатването. Решение за това е внимателната проверка на набрания текст плюс анализ на елементите на поставената снимка (думите върху фланелка на модел, финансови или други знаци, елементи). От друга страна плакати може да стане обект и на вандализъм, но това също се решава – с резервни бройки и бързата подмяна на наранените единици.

Ако искате да изпратите запитване за оферта, можете да се свържете с нас оттук.

SF1